[αναλυτική]

ΕΠΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟ WEB-SITE της
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τσιμισκή 31, 54624 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310.284.285, 286.279
fax: 2310.229.874
email: info@epsm.gr
Ανακοίνωση για τα Πρωταθλήματα Υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνονται τα παρακάτω:
1. Το πρωτάθλημα Νέων θα ξεκινήσει το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012.
2.Ολες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν μαζί με την αίτηση για έκδοση προσωρινού δελτίου ΕΠΣΜ ή για ανανέωση προσωρινού δελτίου ΕΠΣΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ ή δημόσια αρχή, του γονέα ή κηδεμόνα που θα αναφέρει για ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ τα παρακάτω : «Επιτρέπω τον ανήλικο γιό μου να αγωνίζεται στο σωματείο ……………….. (αναγράφεται η επωνυμία του) με προσωρινό δελτίο ΕΠΣΜ την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013 και επιπλέον δηλώνω ότι, ο αθλητής ΔΕΝ κατέχει δελτίο ΕΠΟ»

και για ΑΝΑΝΕΩΣΗ τα παρακάτω: «Επιτρέπω τον ανήλικο γιό μου να ανανεώσει την ισχύ του υπ’ αριθμό …….. από …………. (ημερομηνία) προσωρινού δελτίου ΕΠΣΜ με το σωματείο ……………….. (αναγράφεται η επωνυμία του) και για την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013 και επιπλέον δηλώνω ότι, ο αθλητής ΔΕΝ κατέχει δελτίο ΕΠΟ».

Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης οι εκπρόσωποι των σωματείων μπορούν να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ενωσης (www.epsm.gr - Εγγραφα και Υποδείγματα).
1.Στις κατηγορίες Νέων, Παίδων, Προπαίδων 11 Χ 11 και Προπαίδων 9 Χ 9, όσοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ, μπορούν ν’ αγωνίζονται μέχρι της έκδοσης του προσωρινού δελτίου από την ΕΠΣΜ με την κατάθεση στο διαιτητή της απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινού δελτίου και με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αγωνιζόμενου ή αντίγραφο διαβατηρίου ή φωτοτυπία του κατατεθέντος πιστοποιητικού γέννησης το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα και έχει θεωρημένη φωτογραφία από την αρχή που το εξέδωσε και για όσους έχουν καταθέσει αίτηση για ανανέωση του προσωρινού δελτίου και φωτοτυπία του περσινού προσωρινού δελτίου της ΕΠΣΜ.© mascot network

Server report a/u: 354