223ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα Υποδομών από Κ 13 (11 Χ 11) έως Κ 17 είναι η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να καταρτιστούν οι όμιλοι ανά κατηγορία.