916ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα Υποδομών από Κ 6 έως Κ 13 (9Χ9) είναι η Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να καταρτιστούν οι όμιλοι ανά κατηγορία.