916ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

που ισχύουν την αγων. περίοδο 2021 - 2022

Οι παρακάτω ημερομηνίες ισχύουν για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

1. Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Μέχρι 30.6.2022

2. Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: Μέχρι 28.2.2022

3. Μετεγγραφές: Μέχρι 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)

4. Επανεγγραφές: Μέχρι 28.2.2022

5. Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές) : Μέχρι 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)

6. Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Μέχρι 30.6.2022 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2021)

7. Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Μέχρι 30.6.2022 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2021)

8. Διεθνείς μετεγγραφές: Μέχρι 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)

9. Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο το χρόνο