470ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Αναβλήθηκε η Τακτική Γεν. Συνέλευση της ΕΠΣ Μακεδονίας λόγω μη απαρτίας και θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.30, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, λόγω μη απαρτίας και θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.- Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων.

2.- Εκλογή δύο γραμματέων – πρακτικογράφων

3.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

4.-Ανάγνωση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός απολογισμός) περιόδου από 14-05-2021 μέχρι 11-05-2022.

5.- Ανάγνωση και επικύρωση ισολογισμού έτους 2021 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2021 και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

6.-Έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας για το έτος 2023.

7.- Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Μ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.

Δείτε εδώ το pdf ή παρακάτω το flip-book