1485ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2022/2023, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω και σας παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεκτικά, προκειμένου να προετοιμαστείτε για την σύννομη και έγκαιρη δήλωση συμμετοχής σας στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας Ε.Π.Σ.Μ..

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:

- Η χρήση της μάσκας συνιστάται για την είσοδο και κατά την παραμονή των επισκεπτών στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ..

- ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ είναι δυνατή η επίσκεψη στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. (δελτία ποδοσφαιριστών, αγορά αιτήσεων μεταβολών) και η είσοδος στα γραφεία θα επιβεβαιώνεται από μόνιτορ στην πόρτα εισόδου της Ε.Π.Σ.Μ..

- Η παραμονή στα γραφεία θα επιτρέπεται μόνον για το σκοπό της επίσκεψης που έχει δηλωθεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι άσκοπη.

- Ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση karageorgiou@epsm.gr .

- Ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavridisd@epsm.gr .Για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για ραντεβού, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ., με μήνυμα στο inbox fb της Ε.Π.Σ.Μ. https://www.facebook.com/enosipodosfairikonsomateionmakedonias/inbox, ή με μήνυμα στις διευθύνσεις info@epsm.gr, kitsou@epsm.gr ή στο τηλέφωνο 2310284285, εσωτ.0.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και το ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2022/2023Οι δηλώσεις συμμετοχής στα ανδρικά πρωταθλήματα θα υποβληθούν στην πλατφόρμα που θα λειτουργήσει στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr/form) ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Τονίζεται στα σωματεία ότι απαραίτητα στα αντίστοιχα πεδία που προβλέπονται για τα παράβολα συμμετοχής στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, για το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή και για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ιατρικών επεμβάσεων (προαιρετική συμμετοχή, 150,00 €) πρέπει να αναρτούνται ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ (σε μορφή αρχείου pdf) τα αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων. Επίσης, στα αποδεικτικά των τραπεζικών καταθέσεων θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου και η αιτιολογία (π.χ. δήλωση συμ/χής πρωτ/τος & κυπέλλου / προπονητής επωνυμία σωματείου / ονοματεπώνυμο προπονητή, πρόγρ.ιατρ.επεμβ.). Σε περίπτωση που δεν θα αναρτηθούν τα αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων για τη δήλωση συμμετοχής και τον προπονητή, η πλατφόρμα αυτόματα δεν κάνει αποδεκτή τη δήλωση συμμετοχής. Συνιστάται πρώτα να πραγματοποιούνται οι τραπεζικές καταθέσεις και η αποθήκευσή τους στον η/υ του χρήστη και κατόπιν η ανάρτησή τους (upload) στα σχετικά πεδία της πλατφόρμας και η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα στο σύστημα.

Τραπεζικοί λογαριασμοί Ε.Π.Σ.Μ.:

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR48 01722360005236021796699

• ΕΘΝΙΚΗ: GR3401105400000054020356009

Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατάθεσης από μη συνεργαζόμενη τράπεζα με την Ε.Π.Σ.Μ., τα έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Σωματεία που δεν έχουν την τεχνογνωσία για την ως άνω διαδικασία, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία, προκειμένου να τους δωθούν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις (info@epsm.gr, kitsou@epsm.gr)

Οι προκηρύξεις:

Προκήρυξη πρωταθλημάτων ΕΠΣ Μακεδονίας 2022-23


Προκήρυξη κυπέλλου ΕΠΣ Μακεδονίας 2022-23