1086ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

που ισχύουν την αγων. περίοδο 2022 - 2023

Οι παρακάτω ημερομηνίες ισχύουν για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

1. Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Έως 30.6.2023

2. Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

3. Μετεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

4. Επανεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

5. Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές) : Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

6. Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023

7. Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2022)

8. Διεθνείς μετεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

9. Επανεκδόσεις δελτίων παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023

10. Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο το χρόνο