766ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Εκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή περ. 2022 – 2023 –

Σημαντικές ανακοινώσεις για τους προπονητές

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι προπονητές των σωματείων για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α. Εκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022 -2023 στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΜ και συγκεκριμένα στην ενότητα «Έγγραφα και Υποδείγματα» (https://www.epsm.gr/docs.asp) έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο pdf).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mavridisd@epsm.gr (ή εναλλακτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της ΕΠΣ Μακεδονίας κατόπιν ραντεβού), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου/ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί.

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμης υποβολής τους (π.χ. την Παρασκευή, ενώ ο αγώνας διεξάγεται το Σαββατοκύριακο) η ΕΠΣ Μακεδονίας ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το Δελτίο Πιστοποίησης.

Β. Επέκταση ισχύος ταυτότητας τριετίας μέχρι 31/12/2022

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε η επέκταση έως 31/12/2022 της ισχύος των ταυτοτήτων τριετίας που είχαν ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης 2022-2024. Εξαιρούνται όσοι προπονητές δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης 2022-2024.

Όσοι διπλωματούχοι προπονητές επιθυμούν να εκδώσουν προπονητική ταυτότητα (χωρίς να είναι κάτοχοι της προηγούμενης τριετίας 2019-2021) και δεν έχουν λάβει μέρος, όπως οφείλουν, σε σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εν λόγω σχολών έχουν τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής ταυτότητας με λήξη 30/06/2023, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.). Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω προπονητές θα ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους σε σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024 (για αίτηση συμμετοχής σε σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων ακολουθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο : (https://forms.office.com/r/uAvQxDEDAD%CE%BC%CE%BA).

Γ. Επέκταση του δικαιώματος επανεξέτασης έως 30/06/2023

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε η επέκταση περιόδου αξιολόγησης και του δικαιώματος επανεξέτασης έως 30/06/2023 για τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA/ΕΠΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51662).

Όσοι προπονητές είναι σε καθεστώς αξιολόγησης National (UEFA C) ή National Futsal (C) από 01/01/2021 και έπειτα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής ταυτότητας με λήξη 30/06/2023, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.). Όσοι προπονητές είναι σε καθεστώς αξιολόγησης National (UEFA C) ή National Futsal (C) προ του 2021 έχουν τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής ταυτότητας με λήξη 30/06/2023, ακολουθώντας τη διαδικασία των ανανεωτικών σχολών και εφόσον επιτύχουν στην επανεξέταση η ταυτότητα τους θα ανανεώνεται μέχρι τις 31/12/2024 (όπως προβλέπεται και για τις ανανεωτικές).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Προπονητών της Ε.Π.Σ.Μ. με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavridisd@epsm.gr , ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2310284285 (εσωτ. 5).