345ΠΡΟΒΟΛΕΣ

26ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Ν.ΠΟΡΙΑΖΗΣ

1η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΔΕΗ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΑΕ Φαλήρου: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΦΙΛΥΡΟ: -


2η αγωνιστική
ΒΥΣΩΝΕΣ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΔΕΗ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΑΕ Φαλήρου: -


3η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΔΕΗ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -


4η αγωνιστική
ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΔΕΗ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -


5η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΑ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΔΕΗ: -


6η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΔΕΗ: -


7η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΑΕ Φαλήρου - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΔΕΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -


8η αγωνιστική
ΑΕ Φαλήρου - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΔΕΗ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -


9η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΔΕΗ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -


10η αγωνιστική
ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΔΕΗ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -


11η αγωνιστική
ΔΕΗ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΠΕΡΑΙΑ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -


12η αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΔΕΗ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΦΙΛΥΡΟ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -


13η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΔΕΗ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΦΙΛΥΡΟ: -


14η αγωνιστική
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΔΕΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΑΕ Φαλήρου: -


15η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΔΕΗ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -


16η αγωνιστική
ΠΕΡΑΙΑ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΔΕΗ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -


17η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΔΕΗ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -


18η αγωνιστική
ΦΙΛΥΡΟ - ΣΥΚΙΕΣ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΑΕ Φαλήρου: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - ΔΕΗ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -


19η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΔΕΗ - ΠΕΡΑΙΑ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -


20η αγωνιστική
ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΣΥΚΙΕΣ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΔΕΗ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΠΕΡΑΙΑ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -


21η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ: -

ΔΕΗ - ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ: -

ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΑΕ Φαλήρου: -

ΒΥΣΩΝΕΣ - ΦΙΛΥΡΟ: -

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ.: -

ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΠΕΡΑΙΑ: -


22η αγωνιστική
ΣΥΚΙΕΣ - ΔΕΗ: -

ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ: -

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ - ΒΥΣΩΝΕΣ: -

ΑΕ Φαλήρου - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ: -

ΦΙΛΥΡΟ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ: -

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ. - ΠΕΡΑΙΑ: -