10186ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (τη στέλνουμε σε επεξεργάσιμη μορφή) ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ), ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ από τον ιατρό.
Δεν επιτρέπονται διορθώσεις (χρήση σβηστικού, μουτζούρες κλπ.), στην περίπτωση που τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή δεν είναι μηχανογραφημένα.

Θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή και η έγχρωμη φωτογραφία θα είναι κολλημένη (όχι συρραπτικό).
Θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του.
Θεωρείται από ιατρούς που προβλέπει ο νόμος (ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα καθώς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια από το Ε.Κ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α /2017) και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.. (Η σφραγίδα του ιατρού τοποθετείται ΠΑΝΩ στη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή και στο πλαίσιο κάτω δεξιά). Οι τυχόν πιστοποιημένοι ιατροί (εκτός αυτών με καρδιολογική ειδικότητα), οι οποίοι θα θεωρούν κάρτες υγείας αθλητών θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η πιστοποίηση τους από το Ε.Κ.Α.Ε. να εμφανίζεται στη σφραγίδα τους. Αν όχι, οι κάρτες υγείας δε θα γίνονται δεκτές.
Ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της, αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Κάρτες υγείας που δεν έχει λήξει η ισχύς τους (από την περ. 2022/2023), ισχύουν κανονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες οφείλουν να προσκομίζουν στον διαιτητή την Κάρτα Υγείας Αθλητή ΕΝ ΙΣΧΥ μαζί με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες ποδοσφαίρου, στις προπονήσεις του σωματείου τους, αλλά και σε καμία άλλη αθλητική δραστηριότητα.


ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΜΑΚΕΔΟΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.

Για 40η συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, η Ε.Π.Σ.Μ. συνεργάζεται με τον Τομέα Ιατρικής και Άθλησης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να εξετάζονται για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Αθλητιατρικής του Α.Π.Θ. (οδός Χαριλάου - Θέρμης, γυάλινο κτήριο, 2ος όροφος), κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και κατά τις ώρες από 10.00 μέχρι 13.00 και 16.00 μέχρι 19.30.
Οι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να εξεταστούν για την έκδοση της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» θα επικοινωνούν πρώτα με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ., για ραντεβού, καταβάλλοντας το ποσό των 15,00 € (στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Π.Σ.Μ.)
Οι ποδοσφαιριστές απαραίτητα θα προσέρχονται στο ιατρείο του Α.Π.Θ., τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού τους. Θα παραδίδουν στους γιατρούς την «Κάρτα Υγείας Αθλητή» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΡΘΑ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (όπως περιγράφονται παραπάνω) και οι σφραγίδες του ιατρού με τα πλήρη στοιχεία του (ημερομηνία με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΜΚΑ κλπ.) θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευκρινής.

Δείτε εδώ την κάρτα υγείας

Δείτε εδώ υπόδειγμα κάρτας κάρτα υγείας