1364ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας υπενθυμίζεται για ακόμη μία φορά σ’ όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι σ’ όλους τους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου 2023 – 2024 (Ανδρών, Υποδομών και Παλαιμάχων), σύμφωνα με τους ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η ύπαρξη απινιδωτή, όπως και η παρουσία ιατρού αγώνα.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλούνται όλα τα σωματεία να ελέγξουν ότι οι απινιδωτές που διαθέτουν στο γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα ότι λειτουργούν κανονικά (π.χ. ηλεκτρόδια, επιθέματα κλπ).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός αγώνα ή απινιδωτής, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, στην οποία επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του ΚΑΠ (Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3).