491ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ


Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2024/2025, ισχύουν τα παρακάτω:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ και το ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2024/2025

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα ανδρικά πρωταθλήματα θα υποβληθούν στην πλατφόρμα στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr).

Τονίζεται στα σωματεία ότι απαραίτητα στα αντίστοιχα πεδία που προβλέπονται για τα παράβολα συμμετοχής στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, για το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή και για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ιατρικών επεμβάσεων (προαιρετική συμμετοχή, 150,00 €) πρέπει να αναρτούνται ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ (σε μορφή αρχείου pdf) τα αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων. Επίσης, στα αποδεικτικά των τραπεζικών καταθέσεων θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου και η αιτιολογία (π.χ. δήλωση συμμετοχής πρωταθλήματος & κυπέλλου / προπονητής επωνυμία σωματείου / ονοματεπώνυμο προπονητή, πρόγραμμα ιατρικών επεμβάσεων).

Σε περίπτωση που δεν θα αναρτηθούν τα αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων για τη δήλωση συμμετοχής και τον προπονητή, η πλατφόρμα αυτόματα δεν κάνει αποδεκτή τη δήλωση συμμετοχής. Συνιστάται πρώτα να πραγματοποιούνται οι τραπεζικές καταθέσεις και η αποθήκευσή τους στον η/υ του χρήστη και κατόπιν η ανάρτησή τους (upload) στα σχετικά πεδία της πλατφόρμας και η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα στο σύστημα.

Τραπεζικοί λογαριασμοί Ε.Π.Σ.Μ.:

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR48 01722360005236021796699

• ΕΘΝΙΚΗ: GR3401105400000054020356009

Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατάθεσης από μη συνεργαζόμενη τράπεζα με την Ε.Π.Σ.Μ., τα έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Σωματεία που δεν έχουν την τεχνογνωσία για την ως άνω διαδικασία, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία, προκειμένου να τους δοθούν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις (info@epsm.gr, kitsou@epsm.gr).


Επίσης, οι εκπρόσωποι των σωματείων, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση karageorgiou@epsm.gr .

- Ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavridisd@epsm.gr