1. Επιτροπή Πρωταθλημάτων:
Πρόεδρος: Δημήτριος Σίσκος
Μέλη: Αθανάσιος Λαμπροθανάσης, Παναγιώτης Μίλκας, Χρήστος Φράγιος

2. Επιτροπή Κυπέλλου:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Κυργιάννης
Μέλη: Συμεών Αβραμίδης, Χρήστος Ντάγκας, Βασίλειος Τουλκερίδης

3. Επιτροπή Παρατηρητών:
Πρόεδρος: Στέφανος Τσίφκας
Μέλη: Γεώργιος Μότσανος, Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, Βασίλειος Τουλκερίδης

4. Τεχνική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Κλήμης Γούναρης
Μέλη: Συμεών Αβραμίδης, Μιλτιάδης Αγαθόπουλος, Απόστολος Ζησόπουλος
Δημήτριος Μόρθανος, Κωνσταντίνος Παντέρης

5. Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χατζηβουλγαρίδης
Μέλη: Χαράλαμπος Κολτσίδας, Κυριάκος Παπάς, Παρασκευή Φουρνιτζή

6. Διεύθυνση Τομέων Επικοινωνίας με τα σωματεία:
Πρόεδρος: Μάλαμας Τεβεκέλης

7. Υγειονομική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Σάββας Δημητριάδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Μολυβάς, Υποστράτηγος (ΥΙ),
Παθολογοανατόμος – Κυτταρολόγος, Phd – msc
Μέλος: Δαμιανός Καραπιπερίδης, Γενικός Χειρουργός - Εντατικολόγος

8. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παντέρης
Μέλη: Γεώργιος Καλλίνος, Δημήτριος Μόρθανος, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

9. Επιτροπή Marketing:
Πρόεδρος: Ιωάννης Διαμαντίδης
Μέλη: Χρήστος Ντάγκας, Ιωάννης Τακαβακόπουλος, Παναγιώτης Χαραλαμπίδης

10. Επιτροπή Μ.Μ.Ε. – Γραφείο Τύπου:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιουρούκαλης
Μέλη: Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Τακαβακόπουλος

11. Επιτροπή Πρωταθλήματος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών:
Πρόεδρος: Στέφανος Τσίφκας
Μέλη: Ηλίας Κουκουτσέλος, Παναγιώτης Μπατιάς

12. Οικονομική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καλλίνος
Μέλος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

13. Επιτροπή Προπονητών:
Πρόεδρος: Ηλίας Κουκουτσέλος
Μέλος: Γεώργιος Μότσανος

14. Επιτροπή Προμηθειών:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Λαμπροθανάσης
Μέλος: Χρήστος Φράγιος

15. Επιτροπή Επιτήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων:
Πρόεδρος: Μιλτιάδης Αγαθόπουλος
Μέλος: Παναγιώτης Μπατιάς

16. Επιτροπή Κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων:
Πρόεδρος: Κυριάκος Παπάς
Μέλος: Παναγιώτης Μίλκας

17. Επιτροπή Πρωταθλήματος ΣΑΛΑΣ:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιουρούκαλης
Μέλος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

18. Επιτροπή Πρωταθλήματος Άμμου:
Μέλη: Δημήτριος Μόρθανος, Παρασκευή Φουρνιτζή

19. Επιτροπή Διαιτησίας:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Τικόζογλου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Τζίκας, υπεύθυνος ανάπτυξης και επικεφαλής εκπαίδευσης
Μέλος: Χαράλαμπος Νικολαϊδης

20. Πειθαρχική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Σίσκου, Δικηγόρος
Ειδικοί σύμβουλοι για θέματα Ε.Π.Ο.: Ιωάννης Διαμαντίδης