Κάντε click στο αντίστοιχο κέντρο για να δείτε αγώνες και βαθμολογίες.

1η ΦΑΣΗ

K10 – 1A. OM. JOGA BONITO (Σ)
K10 – 2A. OM. CHAMPIONS (Σ)
K10 – 2A. OM. PLANET FC (Κ)
K10 – 3A. OM. FOOTBALL SPORT CENTER (Κ)
K10 – 3A. OM. SHOOTERS (Σ)
K10 – 4A. OM. ATHLETIC PARK (Σ)
K11 - 1A. OM. ATHLETIC PARK (Κ)
K11 – 2A. OM. PLANET FC (Κ)
K11 – 2A. OM. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
K11 – 3A. OM. FOOTBALLL SPORT CENTER (Κ)
K11 – 3A. OM. JOGA BONITO (Σ)
K11 – 4A. OM. FOOTBALL SPORT CENTER (Σ)
K12 – 3Α. ΟΜ. ATHLETIC PARK (Κ)
K7 – 1A. OM. CITY MINI FOOTBALL CLUB (Κ)
K7 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
K7 – 2A. OM. ATHLETIC PARK (Κ)
K7 – 2A. OM. PLANET FC (Σ)
K7 – 3A. OM. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
K8 – 2A. OM. ATHLETIC PARK (Κ)
K8 – 2A. OM. FOOTBALL SPORT CENTER (Σ)
K8 – 3A. OM. PLANET FC (Κ)
K8 – 3A. OM. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
K9 - 3A. OM. PLANET FC (Κ)
K9 – 1A. OM. CHAMPIONS (Κ)
K9 – 1A. OM. PLANET FC (Σ)
K9 – 2A. OM. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
K9 – 2A. OM. JOGA BONITO (Κ)
K9 – 4A. OM. SHOOTERS (Σ)
Κ10 – 1A. OM. LOVE FOOTBALL (Κ)
Κ10 – 1Δ. OΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ10 – 1Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ10 – 2Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ10 – 2Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ10 – 3Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ10 – 3Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ10 – 4Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Σ)
Κ10 – 5Δ. ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ11 – 1Α. ΟΜ. CHAMPIONS (Σ)
Κ11 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ11 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ11 – 2Δ. ΟΜ. GOLDEN BOYS (Κ)
Κ11 – 2Δ. ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ11 – 3Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ11 – 4Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Σ)
Κ12 - 2Α. ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
Κ12 – 1Α. ΟΜ. CHAMPIONS (Κ)
Κ12 – 1Α. ΟΜ. JOGA BONITO (Σ)
Κ12 – 1Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ12 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ12 – 2Α. ΟΜ. PLANET FC (Κ)
Κ12 – 2Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Σ)
Κ12 – 2Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ12 – 3Α. ΟΜ. LOVE FOOTBALL (Σ)
Κ12 – 3Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ12 – 3Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Σ)
Κ12 – 4Δ. ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ12 – 4Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ12 – 5Δ. ΟΜ. GOLDEN BOYS (Σ)
Κ13 (9Χ9) - 2Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ13 (9Χ9) – 1Α. ΟΜ. LOVE FOOTBALL (Κ)
Κ13 (9Χ9) – 1Α. ΟΜ. PLANET FC (Σ)
Κ13 (9Χ9) – 1Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Σ)
Κ13 (9Χ9) – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ13 (9Χ9) – 2A. OM. ATHLETIC PARK (Σ)
Κ13 (9Χ9) – 2Α. ΟΜ. PLANET FC (Κ)
Κ13 (9Χ9) – 2Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ13 (9Χ9) – 3A. ΟΜ. ATHLETIC PARK (Σ)
Κ13 (9Χ9) – 3Α. ΟΜ. JOGA BONITO (Κ)
Κ13 (9Χ9) – 3Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Σ)
Κ7 – 1A. OM. PLANET FC (Σ)
Κ7 – 1Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ7 – 2Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ) (Σ)
Κ7 – 2Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ8 – 1A. OM. JOGA BONITO (Σ)
Κ8 – 1A. OM. SHOOTERS (Κ)
Κ8 – 1Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ8 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ8 – 2Δ. ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ8 – 2Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ8 – 3Δ. ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ8 – 4A. CITY MINI FOOTBALL CLUB (Σ)
Κ9 – 1Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ9 – 1Δ. ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ9 – 2Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ9 – 2Δ. ΟΜ. ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ9 – 3A. OM. ATHLETIC PARK (Σ)
Κ9 – 3Δ. ΟΜ ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ9 – 3Δ. ΟΜ. GOLDEN BOYS (Κ)
Κ9 – 4Δ. ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)